Wat is hoogbegaafd?2020-03-10T09:38:26+02:00

Wat is hoogbegaafd?

Een grote misvatting over hoogbegaafden is de garantie op succes! De hersenen werken en ontwikkelen zich op een andere manier dan bij kinderen die deze ‘andere aanleg’ niet hebben. In aanleg ben je hoogbegaafd. Dit betekent dat een kind hoogbegaafd kan zijn, terwijl hij gedrag vertoond dat je daarbij niet zou verwachten. Dat betekent niet dat het kind niet hoogbegaafd is. De omstandigheden zijn niet goed genoeg om zijn capaciteiten en potentie te laten zien die anders zijn dan die van zijn leeftijdgenoten.

Hoogbegaafde kinderen maken vaak een heel eigen ontwikkeling door, die juist niet volgens de standaarden verloopt (asynchroon), toch is dit voor hen een gezonde en vanzelfsprekende ontwikkeling.

Je mag pas van hoogbegaafdheid spreken wanneer dit is aangetoond met een wetenschappelijk bewezen betrouwbaar testinstrument (IQ-test) met een IQ- score van 130 of hoger IQ. (100 is het gemiddelde IQ) Tijdens dit onderzoek dient er ook naar andere kenmerken gekeken te worden zoals creativiteit en motivatie.

“Een grote misvatting over hoogbegaafden is de garantie op succes!”

Naast een snelle en grote cognitieve ontwikkeling en intellect wordt er steeds vaker gekeken naar de hele mens. Tessa Kieboom heeft een holistisch model ontwikkeld op het ‘zijn’ van de mens. Het ‘voelen’ van hun zijn als mens. Zij beschrijft de kenmerken: de lat hoog leggen, rechtvaardigheidsgevoel, kritische instelling en gevoeligheid.

Daarnaast zijn er nog andere theorieën die kijken naar het ontwikkelingspotentieel zoals; psychomotorisch, zintuiglijk, visueel, sociaal en emotioneel.

Volgens de National Association for Gifted Children is een hoogbegaafd persoon iemand buitengewone prestaties levert, of het vermogen heeft die te leveren, op één of meer van de volgende gebieden;

  • Algemene intellectuele capaciteiten
  • Specifieke academische vaardigheden
  • Creatief denken
  • Leiderschapskwaliteiten
  • Beeldende en uitvoerende kunsten

Meer weten? Bekijk onze programma’s

Wij hebben diverse programma’s ontwikkeld voor het begeleiden van kinderen met ontwikkelingsvoorsprong of hoogbbegaafdheid in de leeftijd 0 – 18 jaar.

Ga naar de bovenkant