Voor Kinderopvang

Kinderen met hoogbegaafdheid

Herken je dat ene krijsende kind dat elke week de groep niet in te krijgen is? Of onlosmakend is uit de armen van de ouder(s)? Of die ene met die volwassen blik, die alles lijkt door te hebben? Of die eeuwig vragen blijft stellen? Of niet mee te krijgen is door eigenzinnigheid? Of dat ene kind die verlegen in een hoekje observeert? Of die ene die zo’n lange zinnen maakt dat je elke keer weer verbaasd staat te luisteren?

Wellicht heb je te maken met een kind dat een ontwikkelingsvoorsprong heeft. Juist binnen de kinderopvang is deze signalering en erkenning bijzonder belangrijk voor het verdere leven van deze kinderen.

Wanneer er in deze leeftijdsfase serieus gekeken wordt naar de mogelijke potentie van deze kinderen, kan hierin begeleid worden om deze natuurlijke leerhonger van deze intense kinderen te stimuleren.

Hoogbegaafden voelen zich vaak ‘anders’, omdat ze sneller en complexer denken. Daarnaast nemen ze de buitenwereld door hun zintuigen vaak intenser in zich op dan een gemiddeld persoon. Waardoor de emoties vaak hoog oplopen bij deze kinderen, maar ook bij hun ouders en omgeving.

Vorm een team

Daarnaast kan er een team gevormd worden met de ouders en het basisonderwijs om deze kinderen te voorzien van de juiste doorstroom op het juiste niveau. Op deze manier kun je veel problemen en struggelingen vóór zijn die deze kinderen vaak moeten doorstaan wanneer de ontwikkelingsvoorsprong niet (tijdig) is ontdekt.

Meer weten? Bekijk onze programma’s

Wij hebben diverse programma’s ontwikkeld voor voor scholen, kindcentra en andere organisaties die kinderen begeleiden in de leeftijd 0 -5 jaar.