Voor leerkrachten

Kinderen met hoogbegaafdheid

Als een kind zo slim is waarom haalt het dan slechte cijfers? En kan het zich niet concentreren? Zijn stille vinger opsteken? Of zelfstandig werken? Hoogbegaafden hebben toch een hoog IQ en daarom geen instructie nodig?

Hoogbegaafde kinderen nemen de wereld intenser in zich op. Alle prikkels die zij opnemen via hun zintuigen komen als het ware ongefilterd hun hersenen binnen. Dit kost veel energie, waardoor dit in een overvolle klas met veel prikkels een behoorlijke uitdaging kan zijn, waardoor concentreren moeilijker kan zijn. Door  bijvoorbeeld hun enorme leerhonger, enthousiasme, rechtvaardigheidsgevoel en verbeeldingskracht hebben ze sommige executieve functies nog niet onder de knie zoals de omgeving graag zou willen. Onveilig voelen, omdat er te weinig tot geen ontwikkelingsgelijken zijn en zij niet begrepen worden door klasgenoten en volwassenen.

Daarnaast begrijpen hoogbegaafden kinderen de stof gemiddeld 4x sneller. De, voor hun, eindeloze herhaling zorgt voor verveling, demotivatie en vaak storend of afdwalend gedrag.

Vroegsignalering is daarom enorm belangrijk, zodat deze kinderen hun potentie kunnen ontwikkelen op hun tempo ook al loopt deze misschien asynchroon in vergelijking met andere kinderen.

Hoogbegaafden voelen zich vaak ‘anders’, omdat ze sneller en complexer denken. Daarnaast nemen ze de buitenwereld door hun zintuigen vaak intenser in zich op dan een gemiddeld persoon. Waardoor de emoties vaak hoog oplopen bij deze kinderen, maar ook bij hun ouders en omgeving.

Ouders

Je herkent vast wel dé ouders die telkens met je in gesprek gaan omdat hun kind thuis veel meer laat zien dan op school. Of dat hun kind thuis verandert in een wervelstorm van emoties, terwijl je in de klas een super vriendelijk en rustig kind ziet.

Waarschijnlijk ligt dit aan de opvoeding. Of zou er meer aan de hand kunnen zijn?

Een kind is het middelpunt van diverse omgevingen. Wanneer een dit uit balans raakt, is de kans groot dat dit ook met het kind gebeurd. Dit kan thuis zijn, maar ook op school door verveling, geen aansluiting met ontwikkelingsgelijken, zich onveilig voelen. Dit uit zich dan in heftige emoties die er juist vaak thuis pas uitkomen. Maar ook in faalangst, perfectionisme, korte concentratieboog, storend gedrag en laag zelfbeeld.

Of het kind een Einstein is ja of nee, er moet onderzocht worden waar de disbalans zit om erger te voorkomen. Vorm een team met ouders en het kind, jullie doel is namelijk hetzelfde; een gelukkig kind dat zich kan ontwikkelen op zijn of haar niveau.

“Vorm een team met ouders en het kind, jullie doel is namelijk hetzelfde.”

Meer weten? Bekijk onze programma’s

Wij hebben diverse programma’s ontwikkeld voor voor scholen, kindcentra en andere organisaties die kinderen begeleiden in de leeftijd 6 – 18 jaar.