Hoogbegaafd?TalentbegeleidingErkenningVerbinding

observeren | signaleren | erkennen | talentbegeleiden

Welkom bij Braincookies

Braincookies geeft ouders, leerkrachten en organisaties inzicht in wat hoogbegaafdheid inhoudt, welke struggelingen deze kinderen (en ouders) vaak doormaken en wat je hier samen aan kan doen.

Veel hoogbegaafde kinderen lopen vast in het huidige schoolsysteem en vallen zelfs uit. Daarnaast blijven ze door deze negatieve ervaringen vaak zoekende in hun werk of omgeving om zich ‘thuis’ te voelen.

Cursussen en workshops

oudercursus
Samen emoties (van je kind) de baas

Heb je elke dag strijd in huis met jouw kind? Emoties die alle kanten uitvliegen? Woede uitbarstingen?

Herkenbaar? En wil je ook praktische tips en handvatten wat je samen met jouw kind anders kan doen, zodat jij ook weer een fijne dynamiek in huis krijgt zonder heftige emoties?

Ontdek met deze oudercursus hoe dat kan.

Je kunt alleen uitzonderlijk zijn als je buitengewoon bent!

Hoogbegaafden voelen zich vaak ‘anders’, omdat ze sneller en complexer denken. Daarnaast nemen ze de buitenwereld door hun zintuigen vaak intenser in zich op dan een gemiddeld persoon. Waardoor de emoties vaak hoog oplopen bij deze kinderen, maar ook bij hun ouders en omgeving.

Deze snelle denkers willen het leven begrijpen op cognitief vlak (denk aan de oneindige waarom-vragen), daarnaast neemt hun lichaam alle prikkels intenser op en kunnen vaak minder goed gereguleerd worden.

Ook begrijpen ze sociale contacten vaak beter waardoor frustraties ontstaan omdat hun leeftijdsgenoten nog niet zo ver ontwikkeld zijn. Met als resultaat (wat ouders of leraren zien als) probleemgedrag of juist aangepast gedrag om maar niet op te vallen. Dit kan bij de sociale ontwikkeling en emotionele ontwikkeling een verkeerde interpretatie veroorzaken bij de omgeving, denk aan ouders en leerkrachten. Dit versterkt vervolgens nog meer ‘het negatieve gevoel’ van het kind.

Achter gedrag ligt een behoefte.

Welke signalen en welk gedrag laten deze kinderen zien? Hoe kun je dit herkennen? Welke tools zijn nodig om deze kinderen hun potentieel te kunnen laten ontwikkelen? Door de wisselwerking van sociale situaties en emotionele gedragingen (die vaak oppervlakkig bekeken worden door de omgeving) zijn veel signalen te herkennen. Braincookies heeft zich onder andere op dit vlak gespecialiseerd.

Braincookies zet zich in met:

  • Begeleiding van hoogbegaafde | talentvolle kinderen
  • Begeleiding van ouders met hoogbegaafde | talentvolle kinderen
  • Trainingen op scholen
  • Observaties | Signalering
  • Vaardigheden aanleren

Zie jij de behoefte achter het gedrag?

Vooral ouders van hoogbegaafden kunnen meestal niet om de emotionele intensiteit en de overweldigende energie van hun kinderen heen. De beleving en mogelijkheden van deze intense kinderen verschillen ten opzichte van die van de ‘gemiddelde’ kinderen.

Naast de hoger ontwikkelde intellectuele vaardigheden beschouwen deze kinderen de wereld op een andere manier. Niet alleen het waarnemen van de wereld is anders, ook het verwerken hiervan. Dit maakt hoogbegaafde kinderen vaak intenser, gevoeliger en vliegen makkelijk in extreme gemoedstoestanden van enorm gelukkig naar volle wanhoop.