Opzetten van een plusklas | doenklas | kangoeroeklas

Of je het een plusklas, doenklas of kangoeroeklas noemt is voor elke school verschillend. Elke school heeft hier een bepaalde gedachten over. Deze speciale klassen zijn in het leven geroepen om de kinderen aan de bovenkant extra uit te dagen, zoals de gemiddelde leerlingen dit in de klas krijgen. Deze extra lessen dienen vooral om vaardigheden te versterken, mindset aan te passen, de frustratiegrens op te zoeken en om te gaan met ontwikkelingsgelijken. Wil je jouw plus-, doen- of kangoeroeklas onder de loep nemen? Of wil je deze opzetten? 

Met veel enthousiasme ondersteun, begeleid en adviseer ik jullie in dit proces.