Observeren en begeleiden van hoogbegaafd kind

Soms zien ouders hun kind anders dan de leerkracht. Welke signalen laat dit kind zien? Of welke juist niet? Soms is het fijn als een expert meekijkt naar het gedrag van een kind in de klas. Wat wordt er gesignaleerd en wat is de plan van aanpak? 

Samen vormen we een team met leerkracht, ouder en kind om het welbevinden en de talenten van het kind opnieuw tot ontwikkeling te laten komen.