Sociale ontwikkeling bij hoogbegaafden

De sociale en emotionele ontwikkeling is een veelgehoorde term o.a. op kinderdagverblijven en in het onderwijs. [...]