Het verschil tussen hoogbegaafd en ontwikkelingsvoorsprong

Wanneer wordt er gesproken van hoogbegaafdheid of een ontwikkelingsvoorsprong?