Signalering

Er zijn diverse signaleringslijsten hoogbegaafdheid te vinden binnen scholen en online. Deze lijsten gaan uit van hoogbegaafden die laten zien wat hun potentie is en juist lekker in hun vel zitten. Helaas worden door deze lijsten de signalen van ‘de aangepaste leerling’ vaak gemist, wordt ‘de verveelde leerling’ als zwak gezien en ‘de leerling met verstorend gedrag’ onder een andere stempel geplaatst.

Op het moment dat er afwijkend gedrag te zien is (de norm) bij een kind is het volgens diverse beleidsplannen het protocol om zo’n kenmerkenlijst erbij te pakken. Om deze vervolgens weer vlug weg te leggen want een grote motivatie? Nee, deze is ver te zoeken. Creativiteit? Vooral geen zin en interesse. Cognitief? Niet terug te zien in de resultaten. Sociaal? Geen aansluiting. Emotioneel? extreem gedrag en kinderlijk. Hoogbegaafd? Nee!

Deze lijsten moeten met de juiste kennis geïnterpreteerd worden.

Vroegsignaleren is van groot belang om de problemen van bijvoorbeeld aanpassing, verveling en verstorend gedrag vóór te zijn

Vroegsignalering

Om de problemen van bijvoorbeeld aanpassing, verveling en verstorend gedrag vóór te zijn is vroegsignaleren van groot belang. Er is namelijk nog geen overheersende ‘norm’ in de eerste jaren van het kind (0-4 jaar). Het kind groeit op vaak in zijn eigen tempo, waardoor in de baby- en dreumesfase vaak al diverse zaken opvallen in hun ontwikkeling. Totdat ze naar de basisschool gaan, waarin vergelijking de overhand heeft, waardoor aanpassing, onvrede over zichzelf, faalangst, verveling, onderpresteren en groepsdruk op de loer liggen.

Daarom is het van groot belang deze kinderen in samenwerking, met ouders – leerkracht – kinderdagverblijf – kind, vroeg in beeld te krijgen!

Samen weet en zie je meer!

Meer weten? Bekijk onze programma’s

Wij hebben diverse programma’s ontwikkeld voor voor scholen, kindcentra en andere organisaties die kinderen begeleiden in de leeftijd 6 – 18 jaar.