Een grote misvatting over hoogbegaafden is de garantie op succes! De hersenen werken en ontwikkelen zich op een andere manier dan bij kinderen die deze ‘andere aanleg’ niet hebben. In aanleg ben je hoogbegaafd. Dit betekent dat een kind hoogbegaafd kan zijn, terwijl hij gedrag vertoond dat je daarbij niet zou verwachten. Dat betekent niet dat het kind niet hoogbegaafd is. De omstandigheden zijn niet goed genoeg om zijn capaciteiten en potentie te laten zien die anders zijn dan die van zijn leeftijdgenoten.

Hoogbegaafde kinderen maken vaak een heel eigen ontwikkeling door, die juist niet volgens de standaarden verloopt (asynchroon), toch is dit voor hen een gezonde en vanzelfsprekende ontwikkeling.

Je mag pas van hoogbegaafdheid spreken wanneer dit is aangetoond met een wetenschappelijk bewezen betrouwbaar testinstrument (IQ-test→ link naar IQ test) met een IQ- score van 130 of hoger IQ. (100 is het gemiddelde IQ) Tijdens dit onderzoek dient er ook naar andere kenmerken gekeken te worden zoals creativiteit en motivatie — link naar blog over motivatie.

Hoogbegaafd, hoe gaan we hier mee om?

CURSUS
VOOR OUDERS

Wil je meer achtergrondinformatie over hoogbegaafdheid? Tools bij het opvoeden en vóórleven van je hoogbegaafde kind? En hoe jij hier samen met je kind een goede weg in kan vinden? Dan is deze cursus iets voor jou.