Hoe bereiden we kinderen voor op de toekomst?
Welke kennis en vaardigheden hebben zij  nodig om te kunnen slagen in het leven? 

Succes_door_hoog_IQ_of_door_emotionele_vaardigheden
Vorig jaar schreef ik een blog over een jongen op het vmbo. Hij is hoogbegaafd en belandde van het VWO op het VMBO. Dit wist vrijwel niemand uit de klas tot dat moment. Er ontstond een interessant gesprek toen een medeleerling vroeg: “Waarom ben je dan niet harder gaan werken als je het wel kon?”
Zijn antwoord is een veel gehoord antwoord onder hoogbegaafden.”Ik verveelde mij in de klas, het was makkelijk, saai en ik moest de hele tijd alleen maar luisteren! Daardoor ging ik leerkrachten irriteren en mij misdragen.” Ik vroeg hem of hij samen met zijn mentor en ouders de keuze had gemaakt om naar de HAVO te gaan. Hij werd wat ongemakkelijk van mijn vraag maar besloot te antwoorden:”Nee, ik moest mij maar anders gaan gedragen anders kon ik naar de HAVO.” Ik vroeg hem:” Wat deed het met je dat je hier niets in te zeggen had?” 
Opnieuw keek hij rond. Alle ogen waren op hem gericht. Toch besloot hij te vertellen:”Ik voelde me niet belangrijk, niemand luisterde naar me en eigenlijk kon het me daarna allemaal niet meer zoveel schelen en deed wat de rest deed.” (wil je de hele blog lezen, dat kan hier )
 Het samenspel tussen cognitie, emotie, gedrag en omgeving speelt een belangrijke rol in succes.
Deze student is zich gaan aanpassen, om aan de verwachtingen van zijn omgeving te voldoen.  In zijn ogen werd er toch niet naar hem geluisterd. Hij blijkt weinig besef van zijn kunnen en kwaliteiten te hebben. Hij mist nog eigenaarschap hoe hij hier zelf ook iets aan kon veranderen door bepaalde keuzes af te wegen. De emoties namen de overhand en hij legde zich uiteindelijk bij de beslissingen neer.
Alleen hoogbegaafd zijn is niet voldoende om succes te hebben. Het samenspel tussen cognitie, emotie, gedrag en omgeving speelt een belangrijke rol in succes!
Gelukkig wordt er steeds meer nadruk gelegd op de sociale en emotionele ontwikkeling naast de cognitieve ontwikkeling. Waardoor fundamentele levensvaardigheden ontwikkelt worden. Hierdoor worden kinderen en jongeren weerbaarder voor de uitdagingen van deze (prestatie)maatschappij en ervaren meer succes.
Door het ontwikkelen van de competenties;
- zelfmanagement
- besef van zichzelf en de ander
- relaties kunnen hanteren en
- keuzes leren maken (SEL, Overveld 2017)
zijn kinderen beter in staat om relaties te onderhouden, realistische doelen te stellen, contacten te leggen, beter te weten wat ze zelf willen en ontwikkelen een positief zelfbeeld. 
Samen de emoties van jouw kind de baas
Deze vaardigheden gun ik elk kind. Daarom heb ik een praktische online training gecreeërd om deze vaardigheden eigen te maken. Door middel van het werkboek kun je alle tips en tricks gelijk toepassen in jouw gezin.  Onderzoek hier of deze online training bij je past.

online training samen emoties van jouw kind de baas

This is some custom text